Aktualnie : Strona główna Aktualności Dionizy Ziemiecki nowym prezesem PZW

Dionizy Ziemiecki nowym prezesem PZW

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale 24 października o godz. 14.00 rozpoczął się XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW. Otwarcia dokonał prezes ustępującego ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski.  W zjeździe uczestniczy 126 delegatów, spośród 127 delegatów wybranych na okręgowych zjazdach delegatów...

Na Zjazd przybyli sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke, zastępca dyr. Departamentu Rybołówstwa MRiRW dr Janusz Wrona, poseł Tomasz Kamiński, przew, Parlamentarnego Zespołu ds. Wędkarstwa.

 

Przewodniczącym XXX KZD wybrano kol. Mariana Magdziarza, delegata z Opola, a zastępcą przewodniczącego kol. Dariusza Dziemianowicza z okręgu w Białymstoku. Sekretarzami Zjazdu wybrano kol.kol. Ryszarda Klocha z Opola i Leszka Czernyszewicza z Poznania.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięc zmarłych kolegów wędkarzy i działaczy wędkarskich.

Następnie delegaci przyjęli porządek obrad a także regulamin obrad oraz dokonali wyboru komisji zjazdowych: mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej i skrutacyjnej.

Z kolei sprawozdania złożyli: w imieniu Zarządu Głównego PZW, kol. prezes ZG Eugeniusz Grabowski, w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Władysław Ogrodowczyk oraz w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Julian Andrzejewski.

Po złożeniu sprawozdań wystąpili goście zaproszeni na KZD. Jako pierwszy wystąpił min. K. Plocke,który przedstawił główne kierunki wdrażania programów unijnych w realizacji dyrektywy wodnej oraz wyznaczenia obszarów szczególnie narażonych, a także zaprosił PZW do współpracy w dziedzinie zrównania warunków do uprawiania wędkarstwa morskiego i śródlądowego oraz zintegrowania służb kontrolnych zarówno na morzu, jak na śródlądziu.

Poseł T. Kamiński przedstawił efekty działalności Parlamentarnego Zespoły ds. Wędkarstwa, zwłaszcza w dążeniu do nowelizacji ustawy o sporcie oraz zaapelował o zajęcie stanowiska w sprawie rybackiej dewastacji zbiornika Wilcza Woda.

Dr. Sarna z Centrum Kardiologii w Zabrzu im. prof. Religi podziękował PZW za wspieranie idei budowy sztucznego serca.

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. Delegaci  uczestniczący w dyskusji wskazywali na luki w tekstach sprawozdań oraz zgłaszali uwagi do ich treści, które wymagają wyjaśnienia

Po tej dyskusji przewodniczący GKR kol. W. Ogrodowczyk przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który uzyskał akceptację delegatów 119 głosami ,,za'' oraz przy 3 głosach wstrzymujących się.

Przystąpiono do wyborów prezesa ZG PZW. Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Zbigniew Sadowski zgłosił kandydatury kol. Teodora Rudnika  z okręgu w Słupsku oraz kol. Dionizego Ziemieckiego z Okręgu Mazowieckiego. Z sali padła kandydatura kol. Eugeniusza Grabowskiego, który oświadczył, że wycofuje się z kandydowania i nie oczekuje żadnych innych gestów pod swoim adresem. Listę kandydatów zamknięto. Delegaci zapoznali się z rekomendacją Komisji Wyborczej kol. D. Ziemieckiego. Ponieważ podtrzymano rekomendacje kol. T. Rudnika przedstawiono jego charakterystykę, którą przedstawił kol. Mieczysław Centka. Kandydaci otrzymali liczne pytania, m. in. o dalszy los małych okręgów oraz o wysokośc odpisu ze składki na ZG PZW, o planach kandydatów. Następnie kandydaci przedstawili swoje propozycje programowe i projekcje swojego dorobku.

Kol. D. Ziemiecki opowiedział się za wdrożeniem centralnej bazy danych osobowych w PZW, szybkim zmodernizowaniem Statutu przy udziale specjalistycznej kancelarii prawnej, a także za rozwojem pracy wśród dzieci i młodzieży.  Chciałby także budowac nowy wizerunek wędkarzy w życiu społecznym. Kol. T. Rudnik opowiedział o  przesłankach swojej aktywności w PZW oraz przedstawił projekcję swojego dorobku.

O godz. 22.00 rozpoczęło się głosowanie na prezesa ZG PZW. O godz. 22.30  Podano wyniki głosowania.

Prezesem ZG PZW został kol. Dionizy Ziemiecki z Okręgu Mazowieckiego PZW, który uzyskał 74 głosy. T.Rudnik otrzymał 52 głosy.

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

 

źródło: www.pzw.org.pl


Podziel się ze znajomymi:

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to Wykop Submit to Grono Submit to Nasza Klasa

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Copyright © www.haczyk.com.pl 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.

stat4u