Aktualnie : Strona główna Aktualności Regulamin PZW Katowice w 2013r

Regulamin PZW Katowice w 2013r

Zarząd PZW Okręgu Katowice uchwalił nowy regulamin wędkowania obowiązujący w roku 2013.

Jedną z istotniejszych zmian jest zakaz wywożenia przynęty, zanęty na zbiornikach dopuszczonych do wędkowania z łodzi.

Zapraszamy do lektury...

 

 

I. Na wodach Okręgu Katowice obowiązuje:                                                                                                                                     

 • · roczny limit połowu ryb  w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków ryb:

karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.

 • · dobowy limit: szczupak, sandacz -  2 szt. łącznie,
 • · zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,
 • · ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania

w siatkach,

 • · utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na

stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,

· zakaz połowu z wysp.

 

 1. II. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków

pływających na zbiornikach:

Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,  Dzierżno nr 006,

Dziećkowice nr 009,  Chechło-Nakło nr 010, Chechło k/Chrzanowa nr 012, Morawa  nr 303,  Nieboczowy nr 601, Brzezie nr 642, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627.

III. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków

pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:

Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014, Przystań nr 404.

IV. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt z wyłączeniem wód dopuszczonych do wędkowania ze środków pływających wyszczególnionych w pkt. II i III.

 1. V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:
 • · Pogoria III nr 002 – wymiar ochronny  karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Przeczyce nr 004  – okres ochronny  szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05., 

zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe

ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., całkowity zakaz wędkowania

z wyspy oraz  połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym    ostrzu, wymiar ochronny okonia do 20 cm  z wyjątkiem zorganizowanych spinningowych zawodów  wędkarskich  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu.

 • · Buków I , II nr 008 – wymiar ochronny  karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Chechło Nakło nr 010 – obowiązuje:

- regulamin korzystania ze zbiornika ustanowiony przez GOSIR Świerklaniec,

- ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania

za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

 • · Sosina nr 011 – wymiar ochronny   karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Chechło k/Chrzanowa nr 012  – w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania,
 • · Paprocany nr 013 – obowiązuje:

- zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm,

- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04,

- zakaz wędkowania w nocy od zmierzchu do świtu  na brzegu południowym  tj. od ośrodka MOSIR do użytku ekologicznego w Promnicach,

wymiar ochronny: okoń do 20 cm, sandacz do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupak do 50 cm oraz powyżej 90 cm, sum do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm,

 • · Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.
  • · Kozłowa Góra nr 014 – okres ochronny  szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.

zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak  o więcej niż jednym ostrzu,  limit połowu okonia do 10 szt./dobę oraz zakaz spinningowania w okresie  od 01.01.-31.05.

 • · Mitręga nr 101 – wymiar ochronny karpia  do 30 cm i powyżej 65 cm, wymiar ochronny lina 30 cm.
  • · Zbiornik Wolbromski nr 206 – okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05.,

zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe

ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

 • · Gliniok nr 301 – wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm , zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. ”krótki cypel” od dnia 01.10. do dnia  31.12.,
 • · Balaton nr 308 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt oraz wędkowania brodząc,
 • · Smug nr 312 i Leśny nr 316  - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.
 • · Maroko nr 402 – zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu przyległym do rzeki Rawy.
 • · Przystań nr 404 – zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko z  wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O” z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.
  • · Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,
   • · Kasia nr 514,  Skała nr 534 – dobowy limit  karpia - 2 szt., limit

dobowy  karasia - 5 kg,

 • · Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 – wymiar ochronny lina do 30 cm,
 • · Nieboczowy nr 601 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Siedliska nr 603 – obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Paruszowiec nr 608 – zakaz wędkowania w porze nocnej od godz. 23 do godz. 5.00, dzienny limit połowu leszcza - 5 szt./dobę
 • · Gzel nr 613 – wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej,
 • · Papierok nr 617 - limit dobowy leszcza  do 10 szt.
 • · Sudół nr 619,  Brzezie nr 642,  Studzienna nr 655 - zakaz połowu ryb drapieżnych tylko po jesiennym zarybieniu (rybami drapieżnymi)  na danym zbiorniku  od 15.10. do 31.12., wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej  65 cm,
 • · Łęgoń nr 624 – obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli, limit dobowy jazia do 3 szt., karasia do 5 kg. wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Szachta nr 641 –limit dobowy  karpia - 2 szt.,   leszcza  - 3 szt., karasia  - 10 szt.,
 • · Śmieszek nr 648- obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.
 • · Srebrniok nr 656 – obowiązuje limit połowu leszcza do 5 szt. i jazia do 3 szt. na dobę, wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Dzierżno Duże nr 713 –obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm

i powyżej 65 cm,

 • · Bezchlebie nr 715,  wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • · Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz limit dobowy jazia 3 szt., wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na żywe i martwe  ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na przynęty sztuczne  w okresie od 01.01. do 31.05.,
 • · Wojskowy nr 719,  Powstańców Śl. nr 720,  Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725,  Strzelnica nr 726,  Bocianie Gniazdo nr 734,  Płyty nr 735, Madejski nr 742  - dobowy limit  jazia  – 3 szt.,  wymiar ochronny karpia do 30 cm  i od 65 cm,  lina do 30 cm, leszcza do 35 cm.

VI. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:


 • · rzeka Wisła nr  029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie   – limit połowu leszcza - 10 szt./ dobę,
 • · rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną  z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).
 • · rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka   wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,
 • · rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny – limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,
 • · rzeka Odra nr  033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu  oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 408 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania     w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09.  lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych  i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).
 • · rzeka Iłownica nr 045 – ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną              z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

VII. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

 

-  Biała Przemsza nr 023 -  wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01. Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt..

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy  do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie  przy ul. Olkuskiej.

Sztoła nr 024 – zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01.

Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

Wymiar ochronny pstrąga potokowego 30 cm.

Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026 - wymiar ochronny pstrąga   potokowego do  30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01  Limit dzienny  połowu pstrąga   potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt. całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.

- Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej (obok Jednostki Wojskowej)  dopuszczono wędkowanie wyłącznie na przynęty muchowe uzbrojone w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice – Bestwina – przynęty sztuczne.

Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga i lipienia

na lata 2012-2014.

VIII. Ustanawia się obręby ochronne (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39/5 Wojewody

Małopolskiego z dn. 19.08.2005r.)   w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 na odcinku rzeki Wisła:

- od stopnia wodnego Dwory do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na

prawym i lewym brzegu rzeki , 200 m poniżej rzeki,

- od stopnia wodnego Smolice do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na

prawym i lewym brzegu rzeki, 200 m poniżej rzeki.

IX. Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:

- na zbiorniku Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę w

zachodniej części zbiornika,

- na zbiorniku Pniowiec nr 612 strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

- na terenie rozlewisk wód zb. Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim na odcinku od jazu służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego  na ul. Gzelskiej w Rybniku

- na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej części

zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,

- na zbiorniku Paruszowiec nr 608 – wyspę.

Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach i rzekach,

obowiązuje zakaz wędkowania.

X.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:

Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

1) Wymiary ochronne ryb:

-          szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,

-          sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,

-          karp do 40 cm,

-          kleń do 25 cm

2)  Okresy ochronne ryb:

-          pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,

-          lipień - 01.12. ÷ 15.06.,

-          głowacica - 01.01. ÷    30.09.,

-          brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,

-          miętus - 01.12. ÷ 15.03.,

-          węgorz 15.06. ÷ 15.07 i  01.09. ÷ 30.11.,

-          jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.

3)     Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby:

-          szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz    - 2 szt.,

-          pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień  - 3 szt.,

-          świnka, certa  -  5 szt. ( max. 7 kg).,

-          lin, -  4 szt.,

-          kleń  -  10 szt.  (max. 7 kg).,

-          pozostałe gatunki  - 5 kg.

4)     Po złowieniu limitu  dobowego następujących gatunków ryb: sum, szczupak,

sandacz, boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.

 

W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

Podziel się ze znajomymi:

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to Wykop Submit to Grono Submit to Nasza Klasa

Komentarze  

 
0 #6 Bos 2014-12-03 11:05
brakuje jeszcze punktu - zakaz lowienia na wedke!
Cytować
 
 
0 #5 Bos 2014-12-03 11:01
ale durny regulamin!!! co za glupcy te brednie
wymyslili chyba przy tworzeniu tego dziela za duzo gorzaly wypili.....
Cytować
 
 
0 #4 Grzegorz 2014-09-30 18:36
Dzierżno Duże nr 713 –obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm tzn., że powyżej 65 cm do domu karpika zabieramy?
Cytować
 
 
+1 #3 xxx 2013-08-31 19:47
Panie Luki regulamin regulaminem,ale faktycznie to co się wyprawia w PZW to przechodzi ludzkie pojęcie tak jak kolega Mateusz pisał tylko zakazy nakazy i płać jak chcesz dalej łowić ryby i najlepiej jak głośno się nie będziesz odzywał (patrz "narzekał").W Katowickim PZW to jest burdel na kółkach,rujnują łowiska,niby remontują a w rzeczywistości nic nie robią,a chyba powinni dbać o to żeby łowisk było jak najwięcej a oni dbają tylko o to żeby kasa ze składek wpadła do ich kieszeni.Prezesów doradców i innych giermków jest więcej niż wędkarzy w danym kole a my ich utrzymujemy,to za nasze opłaty się bawią.Oczywiście ktoś powie to dlaczego płacisz,ja odpowiem tylko tyle że nie jestem kłusownikiem a wędkarstwo jest moją pasją.Tylko szkoda że dla ZO wędkarstwo nie jest pasją tylko coś co nabija im kieszenie.Dla ZO wędkarz to tylko osoba nie mająca nic do gadania a te całe Walne Zebrania o d... potłuc bo nic nie wnosza do koła bo to co góra sobie wymyśli i tak zrobi.Zasada płać i płacz !!!
Cytować
 
 
+4 #2 Mateusz 2013-03-16 14:53
Czas wymienić cały główny zarząd PZW.
Bo to Ci panowie wymyślają taki regulamin
Ciekawe po ile lat mają i czy wędkują na stawach takich jak my .Albo jeżdżą na wojaże za granice za nasze składki.
co roku mamy jakieś nowości , utrudnienia ,zakazy, nakazy, no i najważniejsze składki do góry, a żeby im żyło się na górze lepiej a wędkarza udupić
Cytować
 
 
0 #1 Luki 2013-01-08 09:50
Powiem wam panowie wedkarze ze regulamin jest spoko. Tylko zeby ktos jeszczetw 100% sie do niego stosowal to by bylo wspaniale. W zeszlym roku bylem nad zalewem wolbromskim. A tam w kwietniu facet spininguje. Mowietmu ze nie wolno spiningowac teraz jeszcze. To on na to ze za okoniem chodzi. Takze fajnie ze ludzie sie wgl do tego stosuja.:-D
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Copyright © www.haczyk.com.pl 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.

stat4u