Aktualnie : Strona główna Aktualności ZASADY WĘDKOWANIA w Okręgu Katowice w 2012

ZASADY WĘDKOWANIA w Okręgu Katowice w 2012

Obowiązujące w 2012 roku:
I.  Na wodach Okręgu Katowice obowiązuje:
•roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących gatunków ryb: karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.
•wymiar ochronny: szczupak, sandacz - 50 cm,
•dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie,
•zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

 

 

II.    Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków
pływających na zbiornikach:

Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,
Dzierżno nr 006, Dziećkowice nr 009, Chechło-Nakło nr 010,
Chechło k/Chrzanowa nr 012, Morawa  nr 303,  Nieboczowy nr 601,   Brzezie nr 642, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627,

III.  Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:
Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014.

IV.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:
•Pogoria III nr 002 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
•Przeczyce nr 004 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do   31.05., zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu
na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
całkowity zakaz wędkowania z wyspy, zakaz połowu na tzw. „koguta"
uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu.  
•Buków I , II nr 008 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
•Chechło Nakło nr 010 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt w okresie od 01.06.-31.08.
•Sosina nr 011 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,•Chechło k/Chrzanowa nr 012 - w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania,
•Paprocany nr 013 - obowiązuje: - zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm, - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04, - wymiar ochronny: okoń do 20 cm, sandacz do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupak do 50 cm oraz powyżej 90 cm, sum do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm,
•Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.
•Kozłowa Góra nr 014 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01.
do 31.05. zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od
01.01. do 31.05., zakaz połowu na tzw. „koguta" uzbrojonego w hak
o więcej niż jednym ostrzu.
•Zbiornik Wolbromski nr 206 - okres ochronny szczupaka od 01.01.
do 31.05.,
•Gliniok nr 301 - zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. "krótki cypel" od dnia 01.10. do dnia 31.12.,
•Przystań nr 404 - zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko z wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O" z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.
•Starganiec nr 424, Kasia nr 514, Skała nr 534 - dobowy limit karpia
- 2 szt., limit dobowy karasia - 5 kg,   
•Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 - wymiar ochronny lina do 30 cm
•Paruszowiec nr 608 - dzienny limit leszcza - 5 szt.
•Gzel nr 613 - wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej,
•Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna nr 655 - zakaz połowu ryb drapieżnych po jesiennym zarybieniu od 15.10. do 31.12., wymiar ochronny karpia do 30 cm i od 65 cm,
•Szachta nr 641 -limit dobowy karpia - 2 szt., leszcza - 3 szt., karasia - 10 szt.,
•Dzierżno Duże nr 713 -obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm
•Bezchlebie nr 715, wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
•Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz limit dobowy jazia 3 szt.,
•Wojskowy nr 719, Powstańców Śl. nr 720, Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725, Strzelnica nr 726, Bocianie Gniazdo nr 734, Płyty nr 735, Słup nr 742 - dobowy limit jazia - 3 szt., wymiar ochronny karpia do 30 cm i od 65 cm, lina do 30 cm, leszcza do 35 cm  

V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:
•rzeka Wisła nr 029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie - limit połowu leszcza - 10 szt./ dobę,
•rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).
•rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,
•rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,
•rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 408 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).
•rzeka Iłownica nr 045 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.


VI.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:
-  Biała Przemsza nr 023  -  wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30
cm oraz zakaz  spinningowania od  01.09. do 31.01. Limit dzienny
połowu pstrąga potokowego 2 szt..
Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy  do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.
Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie  przy ul. Olkuskiej.
-  Sztoła nr 024  - zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01. Limit
dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. Wymiar ochronny pstrąga
potokowego 30 cm. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.
Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.
-  Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026  - wymiar ochronny pstrąga
potokowego do  30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01
Limit dzienny połowu    pstrąga potokowego 2 szt.
- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt.
Całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.
Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga
i lipienia na lata 2012-2014.

VII.  Ustanawia się obręby ochronne (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39/5 Wojewody Małopolskiego z dn. 19.08.2005r.)  w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 na odcinku rzeki Wisła:
- od stopnia wodnego Dwory do linii prostej przechodzącej przez punkty
położone na prawym i lewym brzegu rzeki , 200 m poniżej rzeki,    
- od stopnia wodnego Smolice do linii prostej przechodzącej przez punkty
położone na prawym i lewym brzegu rzeki, 200 m poniżej rzeki.        

VIII.   Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:
- na zbiorniku  Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę
w zachodniej części zbiornika,             
- na zbiorniku Pniowiec nr 612   strefę obejmującą w całości zbiorniki
boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,
- na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej
części zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,
- na zbiorniku Paruszowiec nr 608  - wyspę.

Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach
i rzekach, obowiązuje zakaz wędkowania.  

IX.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:
Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

1) Wymiary ochronne ryb:

•- szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,
•- sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,
•- karp do 40 cm,
•- kleń do 25 cm
2)  Okresy ochronne ryb:
•- pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,
•- lipień - 01.12. ÷ 15.06.,
•- głowacica - 01.01. ÷ 30.09.,
•- brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,
•- miętus - 01.12. ÷ 15.03.,
•- węgorz 15.06. ÷ 15.07 i 01.09. ÷ 30.11.,
•- jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.
3)  Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych w ciągu doby:
•- szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz - 2 szt.,
•- pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień - 3 szt.,
•- świnka, certa - 5 szt. ( max. 7 kg).,
•- lin, - 4 szt.,
•- kleń - 10 szt. (max. 7 kg).,
•- pozostałe gatunki - 5 kg.
4)  Po złowieniu limitu  dobowego następujących gatunków ryb: sum,
szczupak,  sandacz, boleń i karp wędkarz jest zobowiązany
zakończyć wędkowanie.

W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu  Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

Podziel się ze znajomymi:

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to Wykop Submit to Grono Submit to Nasza Klasa

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Copyright © www.haczyk.com.pl 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.

stat4u